RESTAURATIES

Terug naar de startpagina Naar de vorige pagina

Uitgevoerde restauraties vanaf 1987

Ons uitgangspunt bij de restauratie van de botter BU9 was het schip varend te houden.

 

In het zomerseizoen wordt gezeild, 's winters wordt gerestaureerd.

 

klik op de jaartallen voor meer details over de restauraties

1987 deken, mast en  mastkoker, twee leggers, een zitter
1988 stuurboord berghout met voor en achterstuit
1989 kluiverboom, hoofdbeschot, 'spintje' en verdere inrichting
1990 bakboord berghout met voor en achterstuit, zwaardklamp, pootjes op de doft
1991 vlak, kimgangen, pannekoekslegger, 3 banden, 3 oplangers en 4 zitters in het voorschip en 2 banden in het achterschip en de beide hoofdschotten
1993  braadspit en de schelpen, laningen in het vooronder en het achterschip en de treeplanken
1996 achtersteven en alle huidgangen aan stuur- en bakboordzijde van het achterschip, de schroefkoker en de schroefas, 6 achterhouten, 2 banden en 1 legger in het achterschip, fundatie en de bak onder de motor
1998 stuurboord buiten-boeisel, de voorsteven, alle gangen boven de kimgang, 3 banden, de onderkrop, 6 oplangers en 2 zitters aan bakboord en de eerste gang aan stuurboord
1999 zeilwerk, mastkoker, waterbalk, boeisel en kromboord bakboord achterschip
2000 3 gangen, 6 oplangers, 2 knieen stuurboord voorschip, 1 dekenpoot, boeisel en boord bakboord voorschip
2002 nieuwe motor, keerkoppeling, schroef, schroefas, druklager en homokineet
2004 2 lijfhouten, 2 dekendelen, 5 dekenpoten, 2 tussenschotten, 1 huidgang, kaarplaatplanken, motorsteunen verstevigd, deknaden gerubberd
2005 schildboord, bolder en boeisel
2007 kimgangen bakboord en stuurboord voorschip, achterboeisel
2009 nieuwe mast, achterdeel mastkoker
2011 sluitgang, vlakpunt en een vlakdeel aan stuurbood voorschip, nieuwe kluiverboom
2013 bak- en stuurboord berghouten, boeisels met stootklampen en zwaardklampen - stuurboord vlakdeel, boord met klampen en zwaarddop, kromboord - bovendeel van de achtersteven
2014 bakboord zwaard
2015 dekendeel, het bakboord voorboeisel, beretand en een vlakpunt aan bakboord voorschip.
2016 nieuwe giek, kimgang stuurboord voorschip vernieuwd
2018 legger in achterschip vernieuwd