Uitgevoerde restauraties 2000

Terug naar de startpagina Naar de vorige pagina

De drie bovenste huifgangen aan stuurboord voorzijde van de botter, samen met een aantal inhouten (5 zitters, 4 banden, 2 halve banden, 4 oplangers, 1 dekenpoot en de wegering) werden vernieuwd

Aan bakboordzijde werd het voorboeisel, het boord op de plecht en de insteker vernieuwd, met daarop nog de stootklamp, de beretand en het kluishout.

Op 21 oktober 2000 werd de botter BU9 op de helling van scheepstimmerwerf Nieuwboer getrokken

Met hulp van familie werd begonnen met het slopen van de drie bovenste huiddelen aan stuurboordzijde

Nadat de oude gangen verwijderd waren, bleek bij inspectie van de inhouten dat er meer vervangen moest worden dan oorspronkelijk gepland was.

Inhouten voor de restauratie:

Naast de oorspronkelijk in het plan opgenomen 5 zitters, 3 oplangers en 2 banden werden nog een oplanger en 4 banden aan het inhoutenlijstje toegevoegd.

Daarna kon het echte werk beginnen.

Stuk voor stuk werden van de oude banden, zitters en oplangers, voor zover ze nog aanwezig waren, mallen gemaakt.

Het oude hout werd gesloopt en nieuwe inhouten geplaatst.

Tenslotte werd de wegering gemonteerd.

Inhouten na de restauratie:

Nu het geraamte weer compleet was konden de drie bovenste huidgangen worden aangebracht.

Met deze drie gangen was de huid van de botter BU9 compleet vernieuwd.

Omdat het boeisel aan bakboordzijde volledig door schimmel was aangetast, werd ook hier de koevoet ingezet.

 

Ook nu werden mallen gemaakt waarna het nieuwe voorboeisel, de insteker en het boord op de plecht werden vernieuwd.

Om het geheel weer compleet te maken werden hierop het kluishout, de beretand en een stootklamp geplaatst.

De restauratie voor dit jaar was hiermee volledig uitgevoerd.

Nu volgde de afwerking:

  • Breeuwen en afwerken van de naden;

  • Maken van een loden dek-afvoer door het boord en boeisel;

  • Teren van de huid met Stockholmer teer;

  • Smeren van de inhouten met Tencorex;

  • Intimmeren van de kooi, de banken en de rest van het interieur.

In het vroege voorjaar van 2001 kon de botter weer te water