Uitgevoerde restauraties 2016

Terug naar de startpagina

Naar de vorige pagina

 

Op 24 september 2016 werd de BU9 op de helling gezet voor keuring van het onderwaterschip door een "expert" van de EOC verzekering. Aan stuurboord werden zwakke plekken gevonden in de voorste kimgang, aan bakboord een aantal zachte plekken op de waterlijn.
In plaats van aan te tekenen waar zich deze plekken bevonden, had de keurder meteen maar gaten in de gangen geslagen en met een mes bewerkt.

gevonden zachte plekken op de waterlijn aan bakboord gevonden zachte plekken in de stuurboord kimgang

We hadden er niet op gerekend dat de keuring direct op een reparatie zou uitlopen, de normale gang van zaken is dat het schip weer te water gaat en een afspraak met de werf wordt gemaakt om op een geschikt moment weer te hellingen voor de reparaties.

Gelukkig was de werf bereid om personeel van andere klussen af te halen om aan onze botter te werken.
Besloten werd om de kimgang aan het stuurboord voorschip geheel te vervangen. Aan bakboord kon worden volstaan met reparatie van de gevonden zwakke plekken waarna het gebied van de reparatie werd afgedekt met platen koper.

vlnr.: gesloopte kimgang, de mal wordt gemaakt en passen van de nieuwe kimgang

Aan bakboord kon worden volstaan met reparatie van de gevonden zwakke plekken waarna het gebied van de reparatie werd afgedekt met platen koper.

Door deze onverwachte reparatie lagen we tijdens de jaarlijkse visserijdag in Spakenburg op de helling

BU9 op de helling tijdens de visserijdag

onze nieuwe kimgang werd tijdens de visserijdag gebrand

klaar voor de tewaterlating

op 12 september 2016 gleed de BU9 van de helling