Uitgevoerde restauraties 2015

Terug naar de startpagina

Naar de vorige pagina

 

In april 2015 werd de botter op de helling gezet voor restauratie. Op het programma voor dit jaar stond de vervanging van een slecht dekendeel, het bakboord boeisel op het voorschip en een vlakpunt aan bakboord voorschip.

Op 20 april 2015 was het dekendeel gesloopt

 

De nieuwe dekenplaat werd gemaakt van Bilinga hardhout

Aan het te vervangen dekendeel was een balk aan de motorfundatie vastgezet met een aantal zware roestvrij stalen pennen.
Het was onmogelijk om dezelfde bevestiging bij het nieuwe dekendeel toe te passen zonder nog meer dekendelen te slopen.
Daarom werd ervoor gekozen om de fundatiebalk onder in het ruim met een balk te onderstenen.
Op het linker voorschip was het boeisel zwaar door witrot aangetast.
Het boeisel van het middenschip was al eerder vervangen, nu werd het resterende deel aangepakt.

De voorbolder kon blijven zitten maar het mannetje en het slemphout voorop werden vernieuwd

Aan het bakboord voorschip werd een vlakpunt vervangen die gelast werd onder de legger van het kooibeschot

 

Na het kitten, breeuwen en teren was
 de BU9 klaar voor de tewaterlating

 

 

 

Bij de eerste reis na de restauratie, 
op het eiland Hooft bij Muiden, 
werd de botter weer van het visserijnummer voorzien