Uitgevoerde restauraties 2004

Terug naar de startpagina

Naar de vorige pagina

Op 5 oktober werd de botter op de helling van Nieuwboer in Spakenburg gezet.

Scheepswerf Nieuwboer heeft een langshelling waardoor het hele schip in de lengte wordt ondersteund.
Dit voorkomt dat het schip gaat doorzakken als het lange tijd voor restauratie uit het water is.  

 

Met deze restauratie werden de delen vervangen die bij de vorige restauraties waren overgeslagen, omdat ze er toen nog redelijk uitzagen.

 

Vervangingsplan:

  • lijfhouten aan stuurboord en bakboord

  • twee tussenschotten van de bun.

  • een aantal dekenpoten 

 


tekening Peter Dorleijn

 

 

Na het gebruikelijke ritueel, het schoonspuiten van het onderwaterschip, werden de koperen kaarplaten verwijderd en veilig onder het schip opgeborgen (ze moesten er later weer op).

 

Nu kon het grote sloopwerk beginnen.

Vervangen van de lijfhouten kan op twee manieren worden gedaan.

1 van buiten af Het nieuwe lijfhout wordt dan van buiten af tussen de huidgang, de dekenpoten en de bunschotten geschoven tot het aansluit op de deken. Bezwaar van deze methode is dat er een stukje van de huidgang afgehaald moet worden waarna de gang niet goed meer aansluit op het lijfhout.

2 van binnen uit Hiervoor worden de buitenste dekendelen gesloopt zodat het lijfhout van binnen uit tussen de dekenpoten en de bunschotten kan worden geschoven tot ze aansluit op de huidgang. Hierna worden nieuwe dekendelen passend tussen het lijfhout en de overige dekendelen gemaakt.
Nadeel van deze metjode is dat je twee dekendelen extra moet vervangen,
voordeel is een betere aansluiting (en dus afdichting) op de huidgangen.

De werfbaas stelde voor om methode 2 toe te passen waarbij hij aanbood om de te vervangen dekendelen voor zijn rekening te nemen (goede klant zeker?). Dat konden we natuurlijk niet weigeren. 

Aan bakboord en stuurboord werden de lijfhouten en de buitenste delen van de deken gesloopt.

Een aantal dekenpoten verkeerden in een te slechte staat, meestal van binnen uit verrot. Ook deze werden gesloopt

 

Ondertussen werd ook de motor van zn plaats gehaald. Deze staat boven (en gedeeltelijk in) het achterste ruim.

Om de tussenschotten in het ruim te plaatsen zou de motor toch maar in de weg zitten. Bovendien wilden we de motorsteunen verzwaren en de bak onder de motor, die aan de kant van de achterhoos open was, dichtmaken zodat er geen olie in de achterhoos kon lopen. Ook botterikken denken aan het milieu!

Om de stijfheid in het schip te houden werden eerst alleen de koppen van de tussenschotten gesloopt, de rest bleef nog even staan om de deken te ondersteunen.

Op de foto hiernaast is, van boven naar onder te zien:

Huidgang

Koppen van de dekenpoten

Zijkant van de deken

Tussenschot

Vlak

Hellingbed

En natuurlijk de stalen pennen waarmee het lijfhout was bevestigd.

Aan bakboord- en stuurboordzijde werden de lijfhouten en buitenste dekendelen gesloopt.

 

De pennen waarmee de lijfhouten en de buitenste dekendelen waren bevestigd werden met onze eigen kiezentrekker verwijderd.

Het eerste sloopwerk was nu gedaan en de fase van vernieuwing was aangebroken.

Eerst werden de nieuwe lijfhouten geplaatst  aan bakboord en stuurboord.
Het  lijfhouten werd op de schotten van de bun gelegd en onder de dekenpoten en de grote bolder geschoven.

 

Nu werden de slechte dekenpoten gesloopt, totaal moesten er vijf worden vervangen. Een meevaller, want we hadden op  vervanging van zeven van die dingen gerekend.

De volgende stap was het vervangen van de tussenschotten in de bun.

 

De hoofdschotten van de bun waren al bij een eerdere restauratie vervangen.

 

Aan bakboord kant werd het nieuwe deel in de deken geplaatst 
en ondertussen werden de nieuwe dekenpoten op maat gemaakt en vastgezet.

  

 

De stuurboord kant werd nog even open gelaten, veel makkelijker
om in het schip te komen, toch?
 Ook aan deze kant werden de lege plekken opgevuld met nieuwe dekenpoten

Tussendoor werd, bij wijze van verassing, ontdekt dat een bakboordgang door en door aangetast was door houtrot.

Omdat de gang er pas enkele jaren geleden was ingezet was dit garantiewerk en werd de gang compleet door de werf vernieuwd.

 

Restte nog het plaatsen van de koperen kaarplaten, het breeuwen en kitten van de deken en de lijfhouten.

 

We maakten van deze werfbeurt gebruik om de buitenkant (huid) van het schip helemaal kaal te halen  

Daarna ging het geheel in de bruine teer en waren alle nieuwe delen niet meer van oud te onderscheiden.

 Medio januari 2005 gleed de botter de haven weer in.